Ο περονόσπορος είναι ένας μύκητας που προσβάλλει κυρίως την πατάτα τόσο την άνοιξη όσο και το φθινόπωρο. αν δεν αντιμετωπισθεί μπορεί να καταστρέψει παραγωγή μεγάλης έκτασης. Τα πρώτα σημάδια της προσβολής από τον περονόσπορο είναι κίτρινες κηλίδες ακανόνιστου σχήματος πάνω στα φύλλα της πατάτας. Μετέπειτα, η κηλίδα γίνεται καστανή και το φύλλο ξηραίνεται στη γύρω αυτή περιοχή. Με υγρασία αναπτύσσεται ένα λευκό χνούδι στην κάτω επιφάνεια του φύλλου. Μόλις προσβληθούν οι πατάτες εμφανίζονται εξωτερικά σκούρες κηλίδες, ενώ αργότερα εσωτερικά κάτω από την περιοχή της εξωτερικής προσβολής οι πατάτες σκουραίνουν και σαπίζουν.

Η ταχύτητα ανάπτυξης του περονόσπορου εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, με σχετική υγρασία 90-100% και θερμοκρασία 17-20°C ο μύκητας αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Παραπάνω από 25°C η εξάπλωση επιβραδύνεται ενώ πάνω από τους 30°C  έχουμε παύση της ανάπτυξης. Η παύση δεν σημαίνει τον τερματισμό της ασθένειας, γιατί, όταν οι συνθήκες γίνουν πάλι ευνοϊκές ο μύκητας θα αναπτυχθεί ξανά.

Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου πρέπει να αποφεύγεται η καλλιέργεια της ντομάτας κοντά σε αυτήν της πατάτας και να καταστρέφονται τυχόν υπολείμματα προηγουμένων καλλιεργειών. Πρέπει επίσης να διαλέγονται προσεκτικά οι πατατόσποροι ώστε να μην είναι μολυσμένοι. Για αυτό το λόγο συνιστάται η χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, συνιστώνται προληπτικοί ψεκασμοί με μυκητοκτόνα επαφής με πολλαπλό τρόπο δράσης κάθε 8 έως 12 μέρες. Αν παρουσιαστούν συμπτώματα προσβολής είναι απαραίτητο να γίνει ψεκασμός με συνδυασμό διασυστηματικών μυκητοκτόνων  και μυκητοκτόνων επαφής με πολλαπλό τρόπο δράσης.

 

Πηγή: www.mistikakipou.gr, Αντιμετώπιση του περονόσπορου της πατάτας