Η Synelixis εγκατέστησε έναν νέο κόμβο SynField στη Νεμέα. Ο κόμβος είναι εξοπλισμένοςwith a number of sensors to measure the weather and soil conditions, and help the Cooperative Winery of Nemea to predict vineyard deseases and irrigation needs.

με έναν αριθμό αισθητήρων για τη μέτρηση των καιρικών συνθηκών και των συνθηκών εδάφους και βοηθά τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νεμέας να προβλέψει ασθένειες αμπέλου και τις ανάγκες άρδευσης.

Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας ιδρύθηκε στις 11/05/1937 και έχει περισσότερα από 1.000 μέλη – καλλιεργητές της εγχώριας κόκκινης ποικιλίας «Αγιωργίτικο» – και έχει την δυνατότητα να οινοποιήσει μέχρι 10.000 τόνους σταφυλιών, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σε εθνικό επίπεδο. Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός εξάγει το διάσημο και βραβευμένο κρασί Nemea σε περισσότερες από 15 χώρες. Με περισσότερους από 40 κωδικούς προϊόντων στην Ελληνική Αγορά, έχει παρουσία σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες οργανωμένου εμπορίου και έχει Συνεργάτες Λιανικής για εθνική διανομή που καλύπτει το HO.RE.CA. κανάλι. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.nemeanwines.gr/en