Σε συνεργασία με την OmniSens P.C., το σύστημα γεωργίας ακριβείας SynField εγκαταστάθηκε στο Κολχικό σε καλλιέργεια καλαμποκιού έκτασης 25 εκταρίων. 

Η εγκατάσταση SynField περιλαμβάνει έναν Κεντρικό Κόμβο, ένα Περιφερειακό και μεταιωρολογικό σταθμό, που φέρει βροχόμετρο, ανεμόμετρο, μετρητές για διεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία περιβάλλοντος, σχετική υγρασία, ηλικαή ακτινοβολία και 6 αισθητήρες υγρασίας εδάφους. Η εγκατάσταση έγινε σε συνεργασία με το Interbalkan Environment Center (IBEC).