Η OMNISENS έχει εγκαταστήσει σύστημα έξυονης άρδευσης σε καλλιέργεια καρπυζίας έκτασης 25 εκταρίων στην Κυπαρισσία.

Το σύστημα, μια εφαρμογή IoT, σχεδιάστηκε από την ελληνική εταιρεία Synelixis Ltd., είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, συνδεδεμένο με αισθητήρες και ελέγχει ηλεκτροβάνες. Η καλλιέργεια μπορεί να παρακολουθείται ηλεκτρονικά από οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή. Η OMNISENS, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει αναπτύξει έξυπνους αλγορίθμους άρδευσης και τις εφάρμοσε σε ένα μέρος του αγροκτήματος, ενώ ο παραγωγός συνέχισε να αρδεύει σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του την υπόλοιπη καλλιέργεια. Οι αλγόριθμοι είναι πολυπαραγοντικοί και εξασφαλίζουν ότι η υγρασία στη ρίζα του φυτού διατηρείται σε κατάλληλο επίπεδο για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση. Το σύστημα εφαρμόζεται για δεύτερη συνεχή εποχή στην δεδομένη καλλιέργεια. Το 2015 πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των αποτελεσμάτων, όπου στις περιοχές υπό την ευθύνη της OMNISENS παρατηρήθηκε καλύτερη ποιότητα παραγωγής με αυξημένα σάκχαρα, περίπου 10% μεγαλύτερη απόδοση ανά στρέμμα και 20% λιγότερη κατανάλωση νερού. Αυτή τη χρονιά, οι παράμετροι του αλγορίθμου προσαρμόστηκαν με βάση τις παρατηρήσεις του περασμένου έτους και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα κατέγραψαν κατά 50% λιγότερη κατανάλωση νερού, ενώ η ποιότητα των φρούτων ήταν ανώτερη σε σάκχαρα, μεταβλητότητα και ικανότητα συγκράτησης, στις περιοχές υπό την φροντίδα του OMNISENS.

Η OMNISENS, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει αναπτύξει έξυπνους αλγορίθμους άρδευσης και τους εφάρμοσε σε ένα τμήμα καλλιέργειας καρπουζιάς στην περιοχή της Κυπαρισσίας. Η εγκατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο δεύτερο έτος της. Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί κατά 50% λιγότερη κατανάλωση νερού σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η ποιότητα των φρούτων ήταν ανώτερη σε σάκχαρα, μεταβλητότητα και ικανότητα συγκράτησης, στις περιοχές υπό τη φροντίδα της OMNISENS.