Νέα εγκατάσταση SynField στις Βάγιες (Χώρα Μεσσηνίας) για παροχή συμβουλών σχετικά με την άρδευση ελαιόδεντρων.

Ένας κεντρικός κόμβος SynField Head (HΝ) οδηγεί δύο αισθητήρες υγρασίας εδάφους EC-5 για την μέτρηση της ανάγκης άρδευσης, ενώ η εφαρμογή Cloud Syncontrol παρέχει συμβουλές για την άρδευση περισσότερων από 500 ελαιόδεντρων σε χώρο άνω των 20.000 m2.