Μίνι δίκτυο κόμβων SynField X1 για μεγιστοποίηση της ποιότητας των επιτραπέζιων σταφυλιών με παράλληλη εξοικονόμηση του 30% του νερού άρδευσης.

Η καινούρια εγκατάσταση στη Νέα Φυτεία (Κιάτο) αποτελείται από τρεις κόμβους SynField X1: δύο κόμβοι ελέγχουν τηλεκτροβάνες 3 ιντσών, ενώ ο τρίτος κόμβος οδηγεί δύο αισθητήρες υγρασίας εδάφους  EC-5 που υποδεικνύουν την ανάγκη για άρδευση στην καλλιέργεια.

Η εγκατάσταση ελέγχεται άμεσα από την πλατφόρμα SynControl Cloud, επιτρέποντας την εφαρμογή χειροκίνητων, ημιαυτόματων ή και αυτοματοποιημένων κανόνων άρδευσης με βάση την υγρασία του εδάφους και το πλάνο άρδευσης. Για τη μεγιστοποίηση της ευελιξίας και της αξιοπιστίας της εγκατάστασης, οι κόμβοι SynField X1 επικοινωνούν απευθείας με την πλατφόρμα χρησιμοποιώντας GPRS επικοινωνία.