Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου Καντάνου Σελίνου (Ένωση Σελίνου) ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση ενός SynField συστήματος στην επαρχία Σελίνου, στον νομό Χανίων.

Μέσω αυτής της εγκατάστασης, τα μέλη του συνεταιρισμού αξιοποιούν τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή όπως καταγράφονται από το SynField σε πραγματικό χρόνο με σκοπό την βελτίωση ποιότητας και μεγιστοποίηση της παραγωγής των ελαιόλαδου.

Η εγκατάσταση ελέγχεται άμεσα από την πλατφόρμα SynField Cloud επιτρέποντας την παρακολούθηση των κλιματικών συνθηκών, αγροτικών δεικτών, ιστορικών δεδομένων και την διαχείριση αυτοματοποιημένων κανόνων και ειδοποιήσεων.