Για δευτερη συνεχόμενη χρονιά το SynField χρησιμοποιήθηκε από πελάτη μας σε καλλιέργεια πατάτας, έκτασης 2 στρεμμάτων, στους Αρμένους Σητείας στο νομό Λασιθίου.

Η εγκατάσταση αποτελείται από έναν SynField Ηead Node που οδηγεί έναν μετεωρολογικό σταθμό ο οποίος καταγράφει τις κλιματικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο που επικρατούν, όπως η θερμοκρασία και σχετική υγρασία αέρα, το ύψος βροχής και η ένταση/κατεύθυνση ανέμου και εναν αισθητήρα υγρασίας εδάφους EC5 που υποδεικνύει τις ανάγκες για άρδευση στην καλλιέργεια.

Η εγκατάσταση αυτή ελέγχεται από την πλατφόρμα SynField Cloud επιτρέποντας την οπτικοποίηση των κλιματικών συνθηκών, αγροτικών δεικτών, ιστορικών δεδομένων όπως επίσης και την διαχείριση αυτοματοποιημένων κανόνων και ειδοποιήσεων.