Μέσω του SynField η πρωτοπόρος ομάδα παραγωγών ελαιολάδου Νηλέας διαχειρίζεται έξυπνα και αυτόματα το δίκτυο άρδευσης της ελαιοκαλλιέργειας, ενώ οι παραγωγοί βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις κλιματολογικές συνθήκες και μια πληθώρα από γεωργικούς δείκτες. Τα αποτελέσματα της δράσης αυτής έχει καλύψει ο ΣΚΑΙ σε σχετικό ρεπορτάζ.

Η εγκατάσταση SynField επιτρέπει στους παραγωγούς να παρακολουθούν τις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες στην περιοχή - θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ένταση και κατεύθυνση του ανέμου, ύψος βροχόπτωσης, πίεση δικτύου κα. Η πληροφορία συλλέγεται μέσω μετεωρολογικών σταθμών και αισθητήρων που έχουν τοποθετηθεί στην ελαιοκαλλιέργεια και αποστέλλεται μέσω των κόμβων στην πλατφόρμα SynField.

Στη συνέχεια το SynField με βάση αυτά τα δεδομένα και τους κανόνες άρδευσης που έχουν ορίσει οι ίδιοι οι παραγωγοί, ενεργοποιεί (ή απενεργοποιεί) αυτόματα το δίκτυο άρδευσης των ελαιόδεντρων μόλις διαπιστώσει ότι το επίπεδο υγρασίας στο έδαφος είναι χαμηλότερο (ή υψηλότερο) από το επιθυμητό.

Οι παραγωγοί μπορούν ανά πάσα στιγμή να παρακολουθούν πότε πραγματοποιήθηκε άρδευση στις ελιές, πότε άνοιξαν και έκλεισαν οι ηλεκτροβάνες, ποια ήταν η διακύμανση της πίεσης στο δίκτυο, πώς διαφοροποιήθηκε η υγρασία στο έδαφος, καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις.