Μετεωρολογικός σταθμός

davis
Περιγραφή

Ο μετεωρολογικός σταθμός SynField Weather Station (SF-WS-02) βασίζεται στον Davis Vantage Pro 2, έναν αξιόπιστο και σχετικά οικονομικό μετεωρολογικό σταθμό, ευρείας αποδοχής, που δίνει τη δυνατότητα μέτρησης:

 • Θερμοκρασία & Υγρασία Αέρα
 • Ένταση & Κατεύθυνση Ανέμου
 • Ύψος Βροχής
 • UV και Ηλιακή Ακτινοβολία (προαιρετικό)

Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω ειδικής πλακέτας που δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν όλοι οι παραπάνω αισθητήρες σε μια υποδοχή του SynField.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Θερμοκρασία Αέρα

·  Ακρίβεια: ±0.3οC

·  Ανάλυση: 1οC

·  Εύρος Μετρήσεων: -40 oC  to +65oC

Υγρασία Αέρα

·  Ακρίβεια: ±2%

·  Ανάλυση: 1%

·  Ετήσια απόκλιση: έως ±2%

·  Χρόνος Ενδιάμεσων Μετρήσεων: 10 sec

·  Εύρος Μετρήσεων: 0% έως 100%

Ένταση και Κατεύθυνση Ανέμου

·  Ακρίβεια Μέτρησης Έντασης Ανέμου: ±5ο

·  Ακρίβεια Μέτρησης Κατεύθυνσης Ανέμου: ±3ο

·  Διαστάσεις: 381 mm x 38 mm x 457 mm

Μέτρηση Βροχής

·  Ημερήσια Βροχόπτωση: 0.0 mm μέχρι 999.8 mm

·  Ακρίβεια: ±4% (για βροχή <50 mm/hr), ±5% (για βροχή <100 mm/hr)

·  Χρόνος Ενδιάμεσων Μετρήσεων: 20-24 sec

·  Διαστάσεις: 16.5 cm διάμετρος  x 24 cm ύψος

UV & Ηλιακή Ακτινοβολία

·  Απόκριση φάσματος: 400 με 1100 nanometers

·  Ακρίβεια: ±3% (γωνία 0° έως ±70°); ±10% (γωνία ±70° to ±85°)

·  Συντελεστής Θερμοκρασίας: +0.12% ανά °C

Θερμοκρασία Λειτουργίας

-40 oC  έως +65oC

Θερμοκρασία Αποθήκευσης

-40 oC  έως +70oC

Drill&Drop MT/MTS

Εικόνα1
Περιγραφή

Ο Sentek Drill&Drop MT είναι ένας εύχρηστος μετρητής ακριβείας του προφίλ του εδάφους, με αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας κάθε 10cm σε όλο το μήκος του. Ο Drill&Drop MTS φέρει επιπλέον και αισθητήρες αλατότητας. Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

ΥγρασίαΕδάφους

·   Ακρίβεια: ±0.03% vol

·   Ανάλυση: 1:10000

Θερμοκρασία Εδάφους

·   Ακρίβεια: ±2oC έως 25oC

·   Ανάλυση: 0,3oC

·   Εύρος μετρήσεων: -20 oC  έως +60oC

Triscan αισθητήρας

·   Ανάλυση: 1:6000

Μήκος

30cm ή 60cm ή 90cm

Υγρασία Εδάφους

10HS-Large-Volume-Soil-Moisture-Decaong-10HS-Soil-Sensor-10HS-Sensor.jpg_640x640
ec5
Περιγραφή

Ο SynField Soil Moisture (SF-SM-10HS) βασίζεται στον Meter/Decagon 10HS. Αυτός ο αισθητήρας σας επιτρέπει να παρακολουθείτε οικονομικά και με ακρίβεια την ογκομετρική περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό. Ο 10HS έχει χαμηλές απαιτήσεις σε κατανάλωση ενέργειας με ταυτόχρονη υψηλή ανάλυση, επιτρέποντας έτσι πολλές μετρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη χρήση μπαταρίας. Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Υγρασία Εδάφους (Volumetric Water Content)

·  Απόκριση φάσματος: 0% με 100%

·  Ακρίβεια: ±2,5%

·  Χρόνος Ενδιάμεσων Μετρήσεων: 10 msec

Διαστάσεις

14.5 cm x 3.3 cm x 0.7 cm

Θερμοκρασία Λειτουργίας

-40°C έως +50°C


Περιγραφή

Ο SynField Soil Moisture (SF-SM-03) βασίζεται στον Decagon ECH2O EC-5, έναν αξιόπιστο και οικονομικό μετρητή, που καθορίζει την ογκομετρική περιεκτικότητα σε νερό του εδάφους. O EC-5 σχεδιάστηκε για εύκολη εγκατάσταση: αφού σκάψετε μια τρύπα στο επιθυμητό βάθος, σπρώχνετε τις ακίδες του αισθητήρα σε αδιατάρακτο χώμα στο κάτω μέρος ή στο πλευρικό τοίχωμα αυτής. Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

ΥγρασίαΕδάφους

·   Εύρος μετρήσεων: 0% έως 100%

·   Ακρίβεια: ±3% (±1% μετά από βαθμονόμηση)

·   Χρόνος Ενδιάμεσων Μετρήσεων: 10msec

Διαστάσεις

8.9cm × 1.8cm × 0.7cm

Ηλεκτρική αγωγιμότητα εδάφους

5te-11
new teros 12 photo
Περιγραφή

Ο SynField Soil Electrical Conductivity (SF-EC-01) βασίζεται στον Decagon ECH2O 5TE.  O Decagon TE είναι ένα οικονομικό εργαλείο ακριβείας για μετρήσεις:
• Υγρασίας Εδάφους (ογκομετρική περιεκτικότητα σε νερό)
• Θερμοκρασίας Εδάφους
• Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας

Και τα τρία μεγέθη μετρώνται ανεξάρτητα. Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μεσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Υγρασία Εδάφους (Volumetric Water Content)

·  Απόκριση φάσματος: 0% με 50%

·  Ακρίβεια: ±3% (±1% μετά από βαθμονόμηση)

·  Χρόνος Ενδιάμεσων Μετρήσεων: 150 msec

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα

·  Ακρίβεια: ±10% από 0 έως 7dS/m (για >7dS/m χρειάζεται βαθμονόμηση)

·  Ανάλυση: 0.01 dS/m από 0 έως 7dS/m, 0.05 dS/m από 7 έως 23.1 dS/m

·  Εύρος μετρήσεων:  0 έως 23dS/m

Θερμοκρασία

·  Ακρίβεια: ±1oC

·  Ανάλυση:0. 1oC

·  Εύρος μετρήσεων:  -40 oC  to +60oC

Διαστάσεις

10 cm x 3.2 cm x 0.7 cm

Θερμοκρασία Λειτουργίας

-40 oC  έως +60oC

Θερμοκρασία Αποθήκευσης

-40 oC  έως +70oC

Περιγραφή

Ο SynField Soil Electrical Conductivity (SF-EC-12)  βασίζεται στον αισθητήρα TEROS-12 της METER Group, έναν αξιόπιστο και οικονομικό αισθητήρα που δίνει τη  δυνατότητα μέτρησης των παρακάτω εδαφολογικών παραμέτρων:

 • Περιεκτικότητα Νερού (VWC)
 • Ηλεκτρική Αγωγιμότητα
 •  Θερμοκρασία Εδάφους

Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Υγρασία Εδάφους (Volumetric Water Content)

·  Απόκριση φάσματος: 0% με 70%

·  Ακρίβεια: ±3% 

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα

·  Εύρος μετρήσεων:  0 έως 20dS/m

·  Ακρίβεια: ±8% 

Θερμοκρασία

·  Εύρος μετρήσεων:  -40 oC  to +60oC

·  Ακρίβεια: ±0.5oC

Διαστάσεις

9.4 cm x 2.4 cm x 7.5 cm

Θερμοκρασία Λειτουργίας

-40 oC  έως +60oC

Θερμοκρασία Αποθήκευσης

-40 oC  έως +60oC

Υγρασία φυλλώματος

lws_leaf-wetness-sensor
leaf
Περιγραφή

Ο SynField Leaf Wetness (SF-LW-02) βασίζεται στον Decagon LWS, έναν αξιόπιστο και οικονομικό μετρητή υγρασίας φυλλώματος. Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω ειδικής καλωδίωσης. Ο αισθητήρας έχει πολύ χαμηλή απαίτηση ισχύος, κάτι που επιτρέπει πολλές μετρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη χρήση μπαταρίας. Επίσης πολύ υψηλή ανάλυση, ανιχνεύοντας πολύ μικρές ποσότητες νερού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Υγρασία Φυλλώματος

·  Απόκριση φάσματος: 0% με 100%

·  Χρόνος Ενδιάμεσων Μετρήσεων: 10 msec

Διαστάσεις

11.2 cm x 5.8 cm x .075 cm

Θερμοκρασία Λειτουργίας

-20 oC  έως +60oC

Θερμοκρασία Αποθήκευσης

-40 oC  έως +70oC


Περιγραφή

Αυτός ο αισθητήρας υγρασίας φυλλώματος βασίζεται στον Davis 6420, έναν αξιόπιστο και οικονομικό αισθητήρα, ευρείας αποδοχής. Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω ειδικής καλωδίωσης. Ο αισθητήρας ανιχνεύει την παρουσία επιφανειακής υγρασίας και αποτελείται από ένα αισθητήριο πλέγμα, ένα κύκλωμα διπολικής διέγερσης χαμηλής τάσης και ένα κύκλωμα ανίχνευσης αγωγιμότητας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Υγρασία Φυλλώματος

·   Εύρος μετρήσεων: 0 έως 100

·   Ακρίβεια: ±3,3

·   Χρόνος Ενδιάμεσων Μετρήσεων: 46-54sec

Διαστάσεις

10,2cm × 5,8cm × 5,8cm

Ηλιακή ακτινοβολία

solar_21
Περιγραφή

Ο SynField Solar Radiation (SF-SR-02) βασίζεται στον Davis Solar Radiation Sensor 6450, έναν αξιόπιστο και σχετικά οικονομικό μετρητής ηλιακής ακτινοβολίας, ευρείας αποδοχής, που δίνει τη δυνατότητα μέτρησης:

 • UV
 • Ηλιακής Ακτινοβολίας

Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω ειδικής καλωδίωσης ώστε να συνδέεται σε μια υποδοχή του SynField.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

UV & Ηλιακή Ακτινοβολία

·  Απόκριση φάσματος: 400 με 1100 nanometers

·  Ακρίβεια: ±3% (γωνία 0° έως ±70°); ±10% (γωνία ±70° to ±85°)

·  Συντελεστής Θερμοκρασίας: +0.12% ανά °C

Θερμοκρασία Λειτουργίας

-40 oC  έως +65oC

Θερμοκρασία Αποθήκευσης

-40 oC  έως +70oC

Φωτεινότητα

light (1)
Περιγραφή

Ο SynField Light (SF-LS-01) βασίζεται στον Apogee Instruments Pyranometer Sensor SP-100. Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω ειδικής καλωδίωσης ώστε να συνδέεται σε μια υποδοχή του SynField.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

UV & Ηλιακή Ακτινοβολία

·  Απόκριση φάσματος: 360 με 1120 nanometers

·  Ακρίβεια: ±10-15% (γωνία 0° έως ±70°); ±10% (γωνία ±70° to ±85°)

·  Συντελεστής Θερμοκρασίας: +0.12% ανά °C

Θερμοκρασία Λειτουργίας

-40 oC  έως +70oC

Θερμοκρασία Αποθήκευσης

-40 oC  έως +70oC

Θερμοκρασία Εδάφους

lm35
soil_
Περιγραφή

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας εδάφους βασίζεται στον Texas LM35. Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Οι αισθητήρες LM35 είναι ολοκληρωμένου κυκλώματος ακριβείας συσκευές θερμοκρασίας με τάση εξόδου γραμμικώς προσαρμοσμένη σε βαθμούς Κελσίου. Ο LM35 δεν απαιτεί εξωτερική βαθμονόμηση για να αποδώσει με ακρίβεια ± ¼°C σε θερμοκρασία δωματίου και ± 3°C σε πλήρες εύρος θερμοκρασιών από -55°C έως 150°C.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Θερμοκρασία

·   Εύρος μετρήσεων: -55°C έως 150°C

·   Ακρίβεια: 0,5°C (στους 25°C)

Θερμοκρασία Αποθήκευσης

-60oC  έως +150oC

Περιγραφή

Αυτός ο αισθητήρας θερμοκρασίας βασίζεται στον Decagon RT1. Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω ειδικής καλωδίωσης.

Ο RT-1 είναι ένας εύχρηστος αισθητήρας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του εδάφους ή άλλων υλικών. Ο αισθητήρας είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, απόλυτα αδιάβροχος και σχεδιασμένος για συνεχή εξωτερική χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Θερμοκρασία

·   Εύρος μετρήσεων: -40 oC  έως +80oC

·   Ακρίβεια:  -40° έως -20°C: ± 1,0°C

                       5° έως 40°C: ± 0,5°C

                     40° έως 50°C και -20 to 5°C: καλύτερα από ± 1,0°C

Θερμοκρασία Λειτουργίας

-40oC  έως +80oC

Αισθητήρες Πίεσης

press
Περιγραφή

Οι αισθητήρες πίεσης ABP/SSC της Honeywell είναι μικρού μεγέθους, οικονομικοί και μεγάλης ακρίβειας. Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Πίεση

·   Εύρος μετρήσεων: 60mbar έως 10bar

·   Ακρίβεια: ±0,25%

Θερμοκρασία Λειτουργίας

0oC  έως +50oC

Θερμοκρασία Αποθήκευσης

-40oC  έως +85oC

M7100-industrial_pressure_Sensor
Περιγραφή

Ο βιομηχανικού τύπου αισθητήρας πίεσης Μ7100 είναι κατάλληλος για τη μέτρηση της πίεσης υγρού ή αερίου, ακόμη και για δύσκολα μέσα όπως μολυσμένο νερό, ατμό και διαβρωτικά υγρά. Ο αισθητήρας αυτός συνδέεται με τους κόμβους SynField μέσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ακρίβεια±0.25%
Θερμοκρασία λειτουργίας-40oC έως 125oC
θερμοκρασία αποθήκευσης-50oC έως 125oC
ΠροστασίαIP67

Ροόμετρο

flow_meter_2
Περιγραφή

Ο SynField Flow Meter βασίζεται στο USN-HS10TA ροόμετρο της Ultisolar. Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Ροόμετρο

·   Εύρος: 5-100 L/min

Διαστάσεις

1inch

Ηλεκτροβάνες

Solenoid Valve
Περιγραφή

To SynField υποστηρίζει ηλεκτροβάνες για την αυτοματοποίηση της άρδευσης. Η διασύνδεση με το σύστημα SynField γίνεται μέσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Ηλεκροβάνα 1 inch (SF-SV-1)
 • Ηλεκροβάνα 2 inch (SF-SV-2)
 • Ηλεκροβάνα 3 inch (SF-SV-3)

Σχετική Υγρασία/Θερμοκρασία

soil_20moisture
Περιγραφή

Οι αισθητήρες Θερμοκρασίας και Σχετικής Υγρασίας αέρα βασίζονται στους αισθητήρες της σειράς SHT1x της Sensirion. Οι αισθητήρες των σειρών SHT2x/SHT3x είναι επίσης συμβατοί με το SynField. Κάθε αισθητήρας συνδέεται με το σύστημα SynField μέσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές SHT1x

Σχετική Υγρασία

·   Εύρος μετρήσεων: 0-100%

·   Ακρίβεια: ±2 – 4,5%

Θερμοκρασία

·   Εύρος μετρήσεων: -40 oC  έως +123,8oC

·   Ακρίβεια: ±0,1 – 0,5oC

 

Προδιαγραφές SHT3x

Σχετική Υγρασία

·   Εύρος μετρήσεων: 0-100%

·   Ακρίβεια: ±1,5 – 0,2%

Θερμοκρασία

·   Εύρος μετρήσεων: -40 oC  έως +125oC

·   Ακρίβεια: ±0,1 – 0,2oC

SynField Switch

switch
Περιγραφή

Το SynField υποστηρίζει διακόπτες για τον έλεγχο των αυτοματισμών σας. Κάθε διακόπτης συνδέεται με το σύστημα μέσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

8Α @ 250VAC, 5A @ 30VDC

Αισθητήρες απόστασης

VL53L1X_sensor
Περιγραφή

Ο VL53L1X είναι ένας state-of-the-art Time-of-Flight αισθητήρας απόστασης (ToF), ο οποίος κατασκευάζεται από την ST. Είναι ο ταχύτερος μικροσκοπικός αισθητήρας ToF στην αγορά με ακρίβεια που κυμαίνεται έως 4 μέτρα και συχνότητα μέχρι 50 Hz. Ο αισθητήρας συνδέεται με τους SynField κόμβους μέσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΠακέτοOptical LGA12
Μέγεθος4.9 x 2.5 x 1.56 mm
Τάση λειτουργίας2.6 - 3.5 V
Θερμοκρασία λειτουργίας-20oC έως +85oC
  
Legoele-Ultrasonic-distance sensor O090-UART
Περιγραφή

Ο αισθητήρας μέτρησης απόστασης υπερήχων Ultrasonic  O090 (LOGOELE) είναι μια μονάδα μέτρησης υψηλής απόδοσης σχεδιασμένη με τη χρήση κλειστού αδιάβροχου περιβλήματος. Με δεδομένο το βαθμό προστασίας σε σκόνη και υγρασίας, είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε υγρές και τραχές επιφάνειες. Ο αισθητήρας αυτός είναι κατάλληλος για διαφορετικές συνθήκες ανίχνευσης και αποτελεί μια υψηλής απόδοσης, υψηλής αξιοπιστίας εμπορική λειτουργική μονάδα με απλή λειτουργία. Ο αισθητήρας συνδέεται με τους κόμβους SynField μέσω καλωδίου με βύσμα τύπου stereo jack 3.5mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση λειτουργίας5V DC
Θερμοκρασία λειτουργίας-15oC έως 60oC
Θερμοκρασία αποθήκευσης-25oC έως 80oC
Απόσταση τυφλών σημείων0-3 cm
Απόσταση3-420 cm
Γωνία αναφοράς στα 100cm~45o