Συνολικά, θα αποσταλούν 17 συσκευές SynField σε 6 χώρες της Αφρικής.
Συνολικά εγκαταστάθηκαν 24 συστήματα ευφυούς γεωργίας SynField
Το πρώτο σύστημα ευφυούς γεωργίας SynField εγκαταστάθηκε στην πόλη Ibadan της Νιγηρίας