Επιπλέον περιφερειακοί κόμβοι SynOdos προστέθηκαν σε εγκατάσταση στην Αλίαρτο Βοιωτίας.
Συνολικά, θα αποσταλούν 17 συσκευές SynField σε 6 χώρες της Αφρικής.
Συνολικά εγκαταστάθηκαν 24 συστήματα ευφυούς γεωργίας SynField