Ευφυής άρδευση, επίβλεψη και απομακρυσμένος έλεγχος σε Πάρκα στο Βόλο!
Το SynField συμμετέχει στην 1η Έκθεση Αυτοματισμού & Ρομποτικής στην Ελλάδα!