Νέα εγκατάσταση της ολοκληρωμένης λύσης ευφυούς γεωργίας SynField στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου.

Η νέα εγκατάσταση θα γίνει στην περιοχή της Ερμιόνης (νομός Αργολίδας) και θα καλύψει έναν αρδευόμενο ελαιώνα συνολικής έκτασης χιλίων (1000) στρεμμάτων. Σκοπός της εγκατάστασης είναι η εξ αποστάσεως παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, του μικροκλίματος της περιοχής και των συνθηκών που επικρατούν στο έδαφος, καθώς και η πρόβλεψη καιρού, Στόχος είναι να επιτευχθεί αποτελεσματική άρδευση ακριβείας - ανά ζώνη άρδευσης, εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων, καθώς και έγκαιρη πρόβλεψη της πιθανότητας μόλυνσης του ελαιώνα από ασθένειες (π.χ. Δάκος) ώστε να πραγματοποιηθούν στοχευμένοι ψεκασμοί, όπου και όποτε χρειάζεται.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα αποτελείται από 2 σταθμούς SynField X1, 2 σταθμούς SynField X3, 2 μετεωρολογικούς σταθμούς και αισθητήρες μέτρησης, σε πραγματικό χρόνο, μικρο-κλιματικών παραμέτρων (θερμοκρασία και υγρασία αέρα, ένταση και κατεύθυνση ανέμου, ύψος βροχής, ηλιακή ακτινοβολία), καθώς και εδαφολογικών παραμέτρων (υγρασία, θερμοκρασία και αγωγιμότητα εδάφους). Οι γεωπόνοι του ελαιώνα θα έχουν δυνατότητα παρατήρησης των παραπάνω ενδείξεων καθώς επίσης και σύνθετων δεικτών όπως οι θερμοημέρες ανάπτυξης και η εξατμισοδιαπνοή μέσω της πλατφόρμας SynField.

Τα συστήματα ευφυούς γεωργίας  SynField βρίσκονται δίπλα στον αγρότη και σε κάθε εταιρεία που θέλει να μεγιστοποιήσει την απόδοση της καλλιέργειάς του, προσφέροντας ολοκληρωμένες, ποιοτικές και οικονομικές λύσεις που αποδίδουν στην πράξη.