Το SynField διευρύνει ακόμα περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πελάτες και συνδρομητές μας, το ολοκληρωμένο σύστημα ευφυούς γεωργίας  SynField εξελίσσεται και προσφέρει στην παγκόσμια αγορά το νέο υπερσύγχρονο Ultrasonic αισθητήρα.

Ο νέος αισθητήρας πραγματοποιεί μέτρηση απόστασης με ακρίβεια χιλιοστού. Επιλέγεται για τη μέτρηση της στάθμης του ύδατος όπου αυτό απαιτηθεί, όπως για παράδειγμα σε καλλιέργειες ρυζιού. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέτρηση ύψους χιονιού, ένα αυτό απαιτηθεί από τον εκάστοτε πελάτη.

Η υψηλή του ποιότητα του, δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί απροβλημάτιστα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, με ταχύτατη ανταπόκριση, χαμηλή κατανάλωση και υψηλή αντοχή, παρά το μικρό του μέγεθος.

Καμία έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών για το σύστημα ευφυούς γεωργίας SynField.  

SynField, σύμμαχος του σύγχρονου αγρότη.