Η Synelixis ηγείται του πανευρωπαϊκού ψηφιακού μετασχηματισμού και οδηγεί τις εξελίξεις στην ευφυή γεωργία – γεωργία ακριβείας καθώς θα είναι επικεφαλής και θα συντονίζει ένα εμβληματικό πανευρωπαϊκό έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη γεωργία.

Το έργο θα αξιοποιήσει την τεχνολογική υπεροχή και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας προϊόντων SynField και SynAir της Synelixis. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τους αισθητήρες των παραπάνω συστημάτων,  θα απεικονίζονται σε μια εξελιγμένη ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της παραγωγής και των γεωργικών - περιβαλλοντικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο.

 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια του έργου πρόκειται να γίνουν εγκαταστάσεις συστημάτων SynField σε 9 χώρες μέσα από 23 πιλοτικές εφαρμογές. Τα συστήματα αυτά θα καλύπτουν καλλιέργειες με συνολική έκταση άνω των 1.810.000 στρεμμάτων που εκτείνονται γεωγραφικά από τη νοτιοδυτική έως τη βορειοανατολική Ευρώπη. Το έργο επίσης περιλαμβάνει και τη κτηνοτροφία, όπου μέσω της εγκατάστασης ευφυών συστημάτων, θα συλλέγονται δεδομένα για περισσότερα από 2000 ζώα συνολικά.

Έχοντας ως βάση τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), το έργο θα είναι αρωγός στον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κοινοπραξία του έργου με προϋπολογισμό 7,5 εκατ. ευρώ αποτελείται από 31 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων 14 Αγροτικών Συνεταιρισμών. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon Europe.

Ο Δρ. Αρτέμης Βουλκίδης, Τεχνικός Διευθυντής της Synelixis, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή και σημαντική ευθύνη να ηγούμαστε στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της γεωργίας σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην πρόκληση όπως κάναμε τα τελευταία 15 χρόνια».