Το δίκτυο SynField στην Αφρική επεκτείνεται συνεχώς! Το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε η πρώτη εγκατάσταση SynField στη Ρουάντα. Έτσι, προστέθηκε ακόμα μια χώρα της Αφρικής σε εκείνες που έχουν εγκατεστημένα συστήματα SynField. Τα συστήματα τοποθετήθηκαν σε πτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Muhanga. Η εγκατάσταση αποτελείται από 2 κεντρικούς κόμβους SynField X3 και 2 συστήματα SynAir. Οι συσκευές αυτές είναι εξοπλισμένες με αισθητήρες κατάλληλους για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και καταγραφή των περιβαλλοντικών και κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.  

Το SynAir προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα παρακολούθησης των χαρακτηριστικών της ποιότητας του αέρα. Η συσκευή υποστηρίζει αισθητήρες κατάλληλους για τη μέτρηση και την ανίχνευση κρίσιμων χαρακτηριστικών της ποιότητας του αέρα όπως θερμοκρασία, σχετική υγρασία, βαρομετρική πίεση, αιωρούμενα σωματίδια (PM1.0, PM 2.5, PM4, PM10), ολικές πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), CO, CO2, O2 , Όζον και ΝΟ2.  Στη συνέχεια, τα δεδομένα που συλλέγουν οι κόμβοι SynField, στέλνονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα SynField, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να επιβλέπει, να ελέγχει και να παρακολουθεί απομακρυσμένα τα χαρακτηριστικά εκείνα που τον ενδιαφέρουν, από όπου και αν βρίσκεται.   Τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του αέρα μπορεί να επηρεάσουν καθοριστικά την παραγωγή. Μέσω της πλατφόρμας SynField, μπορείτε να ορίσετε ειδοποιήσεις έτσι ώστε να ενημερωθείτε αυτόματα σε περίπτωση που κάποια από τα κριτήρια που θέσατε πληρούνται. Έτσι, μπορείτε να παρέμβετε έγκαιρα και να αποφύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και την υγεία των ζώων.

Το SynField εξελίσσεται συνεχώς, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα.

Εγκατάσταση SynField X3 & SynAir στη Muhanga της Rwanda.
Παρακολούθηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω της εφαρμογής SynControl
Η εγκατάσταση SynAir και SynField X3 σε πτηνοτροφική μονάδα στη Muhanga της Rwanda