Το SynField συνεχίζει να επεκτείνεται στην Αφρική. Η πρώτη εγκατάσταση SynField στην Αιθιοπία είναι γεγονός. Τα συστήματα τοποθετήθηκαν σε πτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Bishoftu, που βρίσκεται στην κεντρική Αιθιοπία, της Περιφέρειας Oromia. Η εγκατάσταση αποτελείται από 2 κεντρικούς κόμβους SynField X3 και 2 συστήματα SynAir. Οι συσκευές αυτές είναι εξοπλισμένες με αισθητήρες κατάλληλους για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και καταγραφή των περιβαλλοντικών και κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.  Η εγκατάσταση του SynAir προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου των χαρακτηριστικών της ποιότητας του αέρα. Η συσκευή υποστηρίζει πληθώρα αισθητήρων κατάλληλους για τη μέτρηση και την ανίχνευση κρίσιμων χαρακτηριστικών της ποιότητας του αέρα όπως θερμοκρασία, σχετική υγρασία, βαρομετρική πίεση, αιωρούμενα σωματίδια (PM1.0, PM 2.5, PM4, PM10), ολικές πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), CO, CO2, O2 , Όζον και ΝΟ2.  

Τα δεδομένα που συλλέγουν οι κόμβοι SynField, στέλνονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα SynField, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να επιβλέπει, να ελέγχει και να παρακολουθεί απομακρυσμένα τα χαρακτηριστικά εκείνα που τον ενδιαφέρουν, από όπου και αν βρίσκεται. Τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του αέρα μπορεί να επηρεάσουν καθοριστικά την παραγωγή. Μέσω της πλατφόρμας SynField, μπορείτε να ορίσετε ειδοποιήσεις έτσι ώστε να ενημερωθείτε αυτόματα σε περίπτωση που κάποια από τα κριτήρια που θέσατε πληρούνται. Έτσι, μπορείτε να παρέμβετε έγκαιρα και να αποφύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και την υγεία των ζώων.

Το SynField εξελίσσεται συνεχώς, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα.

Η εγκατάσταση SynField X3 και SynAir στην Αιθιοπία
Πτηνοτροφική μονάδα στο Bishoftu της Αιθιοπίας