Το σύστημα SynField εγκαταστάθηκε με επιτυχία σε καλλιέργειες σόγιας στη Salamanca της Ισπανίας.