Η εταιρία Visiona Ingeniería de Proyectos S.L., (http://www.visiona-ip.es/)  ολοκλήρωσε με επιτυχία τον πρώτο κύκλο εγκαταστάσεων του συστήματος SynField στη Santa Olalla (Ισπανία), για την παρακολούθηση αγρού 6,5 εκταρίων. Θα ακολουθήσει εγκατάσταση 3 Κεντρικών και 8 Περιφερειακών κόμβων SynField.