Η Synelixis έλαβε μέρος στην Agrotica 2018, που διοργανώνεται από την TIF HELEXPO κάθε 2 χρόνια με στόχο την καινοτομία στον αγροτικό τομέα. Η έκθεση έλαβε χώρα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, την 1η με 4η Φεβρουαρίου 2018.

Η Synelixis παρουσίασε τη λύση της για Γεωργία Ακριβείας, SynField, με μεγάλη επιτυχία και απήχηση στους επισκέπτες της έκθεσης.

Το SynField είναι η πρώτη λύση για έξυπνη άρδευση βασισμένη σε τεχνολογίες cloud και πλήρως ενσωματωμένη με το οικοσύστημα  HPE Universal IoT με βάση το πρότυπο OneM2M. Η λύση συνδυάζει:

a. εξειδικευμένες, ενεργειακά αυτόνομες συσκευές παρακολούθησης και αυτοματοποίησης

b. ευέλικτη ρύθμιση από τον αγρό (μέσω εφαρμογής Android)

c. ποικίλους τύπους αμφίδρομης επικοινωνίας (πχ κινητή, Wifi, LoRaWAN) και

d. πλατφόρμα cloud για την παρακολούθηση και τον ορισμό προϋπαρχόντων ή προσωποποιημένων κανόνων έξυπνης άρδευσης