Το SynField παρουσιάζεται στο τρέχον τεύχος (Ιούνιος 2018) του περιοδικού ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS. 

Το περιοδικό εκδίδεται από την Thessaliki Press σε ψηφιακή και έντυπη μορφή στοχεύοντας του αγρότες της Θεσσαλίας, της μεγαλύτερης αγροτικής περιοχής στην Ελλάδα.

Η Synelixis, μέσω του SynField, προσφέρει λύση έξυπνης γεωργίας που σας επιτρέπει:

  1. Να μειώσετε την κατανάλωση του νερού στις καλλιέργειές σας
  2. Να ελέγξετε απομακρυσμένα την άρδευση
  3. Να διαχειριστείτε εγκαταστάσεις νερού
  4. Να προλαμβάνεται ασθένειες στις καλλιέργειές σας
  5. Να διαχειριστείτε αυτοματισμούς
  6. Να συνεργαστείτε με άλλους χρήστες

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες άρθρο στο σύνδεσμο που ακολουθεί, σελ. 8-9:

ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS ΤΕΥΧΟΣ 10