Καθώς η ελιά αποτελεί τη δημοφιλέστερη καλλιέργεια στην Ελλάδα, η παραγωγή ελαιολάδου είναι από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.

Στο ελαιοτριβείο την παραλαβή και το πλύσιμο των ελαιοκάρπων ακολουθούν η θραύση και η άλεση. Στο επόμενο στάδιο της μάλαξης, το οποίο θα διευκολύνει το διαχωρισμό του ελαιολάδου από την παραχθείσα ελαιοζύμη, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο η θερμοκρασία να μη ξεπερνά τους 27 °C. Τη μάλαξη ακολουθούν ο διαχωρισμός και η τυποποίηση του ελαιολάδου. Και κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού η θερμοκρασία πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς εφόσον θερμοκρασίες εκτός των επιτρεπτών ορίων ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του ελαιολάδου.

 

O αυστηρός έλεγχος και συνεχής παρακολούθηση της διαδικασίας της ελαιoποίησης είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος. Για την παρακολούθηση και καταγραφή της θερμοκρασίας της ελαιοζύμης στο ελαιοτριβείο "Αφοί Παυλόπουλοι" στη Χώρα Μεσσηνίας τοποθετήθηκε σύστημα SynField.

 

Για την υλοποίηση του έργου έγινε χρήση ενός κόμβου SynField Χ3 και ενός αισθητήρα θερμοκρασίας LM35 τα οποία επιτρέπουν τη συλλογή και αποστολή των ενδείξεων της θερμοκρασίας στα στάδια παραγωγής στη διαδικτυακή πλατφόρμα SynField, από όπου ο επιβλέπων της διαδικασίας ελαιοποίησης μπορεί να τις παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο.

     

Η εγκατάσταση SynField στο ελαιοτριβείο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου IOF2020. Το IOF2020 διερευνά και προωθεί εκτεταμένη υλοποίηση του Internet of Things (IoT) στον ευρωπαϊκό τομέα γεωργίας και τροφίμων.