Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος IOF2020, η Synelixis έχει συμβάλει στη βελτίωση της άρδευσης των ελαιόδεντρων της ομάδας παραγωγών Νηλέας στη Χώρα Μεσσηνίας μέσω του συστήματος SynField, έχοντας σαν αποτέλεσμα την αναβάθμιση της παραγωγής.

Η εγκατάσταση αυτή επιτρέπει στους παραγωγούς να παρακολουθούν τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή όπως η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου και το ύψος βροχόπτωσης, μέσω μετεωρολογικού σταθμού, καθώς και τις συνθήκες στο έδαφος χρησιμοποιώντας αισθητήρες υγρασίας εδάφους σε διαφορετικά σημεία και βάθη.

Δεδομένης της συλλογής αυτής της πληροφορίας, το SynField ενεργοποιεί αυτόματα το δίκτυο άρδευσης των ελαιόδεντρων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μόλις διαπιστώσει ότι το επίπεδο υγρασίας στο έδαφος είναι χαμηλότερο από το επιθυμητό.  Ουσιαστικά, το SynField ανοίγει και κλείνει τις ηλεκτροβάνες που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο άρδευσης με βάση τους κανόνες άρδευσης που έχουν ορίσει οι ίδιοι οι παραγωγοί στην πλατφόρμα του SynField. Ταυτόχρονα, καταγράφεται και η πίεση στο δίκτυο μέσω αισθητήρα πίεσης.

Οι παραγωγοί μπορούν να παρατηρούν πότε πραγματοποιήθηκε άρδευση στις ελιές, πότε άνοιξαν και έκλεισαν οι ηλεκτροβάνες, ποια ήταν η διακύμανση της πίεσης στο δίκτυο, πώς διαφοροποιήθηκε η υγρασία στο έδαφος και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες μέσω της πλατφόρμας του SynField, ενώ παράλληλα λαμβάνουν ειδοποιήσεις μόλις ενεργοποιείται το σύστημα άρδευσης.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο άρθρο που επιμελήθηκε το euronews.