Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση τεσσάρων συστημάτων SynField σε ελαιώνα συνολικής έκτασης 1000 στρεμμάτων στο Μετόχι του νομού Αργολίδος.

 

 

 

 

 

 

 

Τα συστήματα SynField τοποθετήθηκαν σε αντιπροσωπευτικά σημεία (με διαφορετικό υψόμετρο) εντός του ελαιώνα ώστε να καταγράφουν τις συνθήκες που επικρατούν σε ολόκληρο των ελαιώνα.  Δύο εκ των εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν έναν μετεωρολογικό σταθμό Davis Vantage Pro2 ο οποίος καταγράφει τις περιβαλλοντικές συνθήκες της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και σχετικής υγρασίας, την ένταση και κατεύθυνση ανέμου, το ύψος βροχής σε πραγματικό χρόνο, έναν αισθητήρα εδάφους Meter Group Teros-12 που καταγράφει τη υγρασία, θερμοκρασία και ηλεκτρική αγωγιμότητα στο σημείο και στο βάθος που επιλέχθηκε και ένα πυρανόμετρο της Apogee που καταγράφει την ηλιακή ακτινοβολία. Οι αισθητήρες αυτοί συνδέονται σε ένα κόμβο SynField Χ3 (έκδοση 2021), ο οποίος αποστέλλει τις μετρήσεις στη διαδικτυακή πλατφόρμα του SynField.

 

 

Οι υπόλοιπες δύο εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν έναν αισθητήρα που καταγράφει την θερμοκρασία και την σχετική υγρασία περιβάλλοντος, έναν αισθητήρα υγρασίας εδάφους Meter Group 10HS που καταγράφει τη υγρασία στο σημείο και στο βάθος που επιλέχθηκε και ένα πυρανόμετρο της Apogee που καταγράφει την ηλιακή ακτινοβολία. Κάθε μια εγκατάσταση περιλαμβάνει ένα κόμβο SynField Χ5 όπου και συνδέονται οι παραπάνω αισθητήρες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα δεδομένα των αισθητήρων ανά εγκατάσταση αποστέλλονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα του SynField μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ενώ η τροφοδοσία του γίνεται μέσω ηλιακού συλλέκτη και επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.