Σε πρότυπη καλλιέργεια ακτινιδίου συνολικής έκτασης 1200 στρεμμάτων στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση στον εξοπλισμό ενός εκ των δύο τοποθετημένων συστημάτων ευφυούς γεωργίας SynField. Χρησιμοποιήθηκε ένας νέος κόμβος SynField Χ5 για την παρακολούθηση των εδαφολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στην καλλιέργεια.

Το σύστημα SynField X5, που επιλέχθηκε, δημιουργεί ένα δίκτυο συστημάτων μαζί με τις περιφερειακές συσκευές SynOdos. Η μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφορίας και επικοινωνίας πραγματοποιείται  ασύρματα μέσω LoRa.

  

Χάρη στο σύστημα SynField X5 παρέχεται η δυνατότητα στον παραγωγό να επεκτείνει την επίβλεψη των συνθηκών που επικρατούν στην καλλιέργεια του προσθέτοντας νέους αισθητήρες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.