Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση SynField στις Θεσπιές Βοιωτίας. Εκεί, τοποθετήθηκε ένας κεντρικός κόμβος SynField X3 στον οποίο έχουν συνδεθεί κατάλληλοι αισθητήρες για τη μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως, βροχόπτωση, ένταση ανέμου, κατεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία αέρα, βαρομετρική πίεση, ηλιακή ακτινοβολία, διύγρανση φύλλου, υγρασία εδάφους, θερμοκρασία και ηλεκτρική αγωγιμότητα εδάφους.

Έτσι, το SynField παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των  περιβαλλοντικών και εδαφολογικών συνθηκών που επικρατούν στην επιλεγμένη περιοχή. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες αποστέλλονται περιοδικά στη διαδικτυακή πλατφόρμα του SynField, όπου ο διαχειριστής μπορεί να έχει πρόσβαση, όποτε θέλει, από όπου και αν βρίσκεται. Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει ειδοποίησες ώστε να ενημερώνεται για κρίσιμα γεγονότα όπως παγετός, υψηλή θερμοκρασία αέρα, χαμηλή υγρασία εδάφους και άλλα.