Επιπλέον περιφερειακοί κόμβοι SynOdos προστέθηκαν σε εγκατάσταση SynField στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Η υπάρχουσα εγκατάσταση στην Αλίαρτο περιελάβανε 24 συστήματα ευφυούς γεωργίας SynField που επιτρέπουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο της καλλιέργειας απομακρυσμένα. Εκεί προστέθηκαν επιπλέον περιφερειακοί κόμβοι SynOdos έτσι ώστε να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο το ασύρματο δίκτυο κόμβων SynField στο αγρόκτημα. Έτσι, στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχουν πλέον συνολικά 23 περιφερειακοί κόμβοι SynOdos στους οποίους συνδέονται αισθητήρες και αυτοματισμοί. Συνολικά κάθε κεντρικός κόμβος SynField X5 μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 8 ασύρματους περιφερειακούς κόμβους προσφέροντας μεγάλη στρεμματική κάλυψη με χαμηλό κόστος.

Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ασύρματοι περιφερειακοί κόμβοι SynOdos εδώ.

Ασύρματη σύνδεση κεντρικού κόμβου με τον περιφερειακό κόμβο SynOdos