Σε πρότυπη καλλιέργεια ακτινιδίου συνολικής έκτασης 1200 στρεμμάτων στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση στον εξοπλισμό ενός εκ των δύο τοποθετημένων συστημάτων ευφυούς γεωργίας SynField
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση τεσσάρων συστημάτων SynField σε ελαιώνα συνολικής έκτασης 1000 στρεμμάτων στο Μετόχι του νομού Αργολίδος.
Οι ανάγκες της ντομάτας σε νερό είναι σχετικά υψηλές λόγω του μεγάλου μεγέθους των φυτών, επομένως ο επαρκής και σωστός εφοδιασμός σε νερό είναι απαραίτητος για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών.