Την περασμένη εβδομάδα η Synelixis επέκτεινε τις εγκαταστάσεις του SynField στο Witzenhausen της Γερμανίας με 2 νέους κεντρικούς κόμβους SynField.

Οι κεντρικού κόμβοι SynField που εγκαταστάθηκαν στο Kassel παρακολουθούν έκταση 8 εκταρίων με κύρια καλλιέργεια την πατάτα. Οι αγροί που παρακολουθούνται είναι ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου του Kassel.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το SynField στη σελίδα του.

Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε το Πανεπιστήμιο του Kassel εδώ.