Η Synelixis ανακοινώνει ότι κατέθεσε σήμερα οριστική συμφωνία πώλησης του 100% των μετοχών που κατείχε στην OmniSens Information Solutions P.C.

Από την ίδρυση της OmniSens τον Φεβρουάριο του 2015, η Synelixis κατείχε την πλειοψηφία των μετοχών της, οι οποίες έχουν πλέον αποκτηθεί από ιδιωτικά κεφάλαια.

Η απόφαση απόσυρσης από την OmniSens αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής της Synelixis για την ανάπτυξη ενός μη αποκλειστικού δικτύου χονδρεμπόρων, διανομέων, εξειδικευμένων γεωργών και παρόχων λύσεων IT τεχνολογίας αγροτικών εφαρμογών για τη διάθεση στην αγορά της λύσης της για γεωργία ακριβείας SynField.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το SynField εδώ.