Το σύστημα έξυπνης γεωργίας SynField εγκαταστάθηκε πρόσφατα σε αγρό 8 εκταρίων στους Μολάους, Λακωνίας.

Ο αγρός φέρει 2000 πορτοκαλιές και το SynField ελέγχει κενρική αντλία 24KW και 6 ηλεκτροβάνες των3″. Το σύστημα επίσης χειρίζεται ηλεκτική σφαιρική βαλβίδα 1″ για την αποστράγγιση του νερού από κοντινή δεξαμενή στην αντλία πολλαπλών σταδίων.

Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης έναν αισθητήρα (10 bar) για την παρακολούθηση της πίεσης του νερού ανά πάσα στιγμή. Έχει επίσης εγκατασταθεί ένας ανεξάρτητος μηχανισμός ασφαλείας για την απενεργοποίηση της αντλίας σε περίπτωση υπερπίεσης (δηλ. στην περίπτωση που δεν ενεργοποιηθέι μια ηλεκροβάνα).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να εγγραφείτε στο SynField εδώ.