Το καρπούζι περιέχει 90% νερό και αναμφίβολά η άρδευση του κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας είναι πολύ σημαντική για τις αποδόσεις και την ποιότητα του.

Η άρδευση στην καρπουζιά μπορεί να γίνει είτε στάγδην, είτε με αυλάκια ή με ψεκασμό. Αν και ο ψεκασμός είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος η στάγδην άρδευση είναι πιο οικονομική αφού απαιτεί 40% λιγότερο νερό. Επίσης, η συχνότητα και η ποσότητα της άρδευσης εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες και τον τύπο του εδάφους.ια την καλλιέργεια του καρπουζιού, προτιμώνται συνήθως μη αλατούχα και μέσης προς ελαφράς σύστασης εδάφη.

Πριν την σπορά συνιστάται ένα πολύ καλό πότισμα έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη επάρκεια νερού στο έδαφος που θα επιτρέψει να βλαστήσει το φυτάριο. Μέχρι την άνθηση, δηλαδή μέχρι τα τέλη της άνοιξης η καρπουζιά χρειάζεται πότισμα κάθε
δύο μέρες, ενώ το καλοκαίρι, δηλαδή από την άνθηση και μετά, χρειάζεται κάθε μέρα.

Για τη άρδευση της καρπουζιάς συνιστάται αρχικά το στρεσάρισμα ώστε να αναπτυχθεί το ριζικό του σύστημα. Όμως από την άνθηση μέχρι και την καρποφορία χρειάζεται έντονη άρδευση ώστε να μην μειωθούν οι αποδόσεις. Τέλος κατά
την περίοδο ωρίμανσης του καρπού πρέπει να γίνεται άρδευση σύμφωνα ανάλογα με τις μετρήσεις υγρασίας στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος υπεράρδευσης, η οποία μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στους καρπούς.

Συμπερασματικά η σωστή άρδευση της καρπουζιάς πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τη φάση ανάπτυξης του φυτού, την υγρασία εδάφους, τον τύπο εδάφους και τις κλιματικές συνθήκες. Σύμφωνα με γεωπονικές μελέτες η χρήση συστημάτων
ευφυούς γεωργίας στην άρδευση καρπουζιάς μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στην εξοικονόμηση ύδατος αλλά και στην αύξηση της απόδοσης αφού μπορεί να μειώσει έως και 40%  την φύρα  από την υπεράρδευση.