Εγκαταστάθηκε σε ελαιώνα 60 στρεμμάτων στην Ελαία Λακωνίας σύστημα SynField με στόχο την απομακρυσμένη παρακολούθηση και τον έλεγχο υποβρύχιας αντλίας γεώτρησης, καθώς και του συστήματος άρδευσης ακριβείας.

Η εγκατάσταση βασίζεται σε έναν κόμβο SynField X3, έναν αριθμό ψηφιακών ρελέ και έναν βιομηχανικό αισθητήρα πίεσης 12 bar. Η καινοτομία σε αυτήν την εγκατάσταση είναι ότι ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί δύο ρελέ για την εκκίνηση της υποβρύχιας αντλίας γεώτρησης, το καθένα οδηγεί από ένα διαφορετικό χρονόμετρο. Έτσι, δύο ανεξάρτητα χρονόμετρα καταγράφουν πότε άρχισε η γεώτρηση και με ποιο ρελέ, επιτρέποντας την ακριβή καταγραφή του χρόνου άρδευσης και του νερού/ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται. Ο κόμβος διασυνδέεται μέσω δικτύου GPRS/NB-IoT και τροφοδοτείται από εξωτερικό μετασχηματιστή.