Νέα εγκατάσταση SynField πραγματοποιήθηκε σε πρότυπη καλλιέργεια ακτινιδίου 1200 στρεμμάτων στη περιοχή Αστακός της Αιτωλοακαρνανίας για την παρακολούθηση των εδαφολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο για την βελτιστοποίηση της άρδευσης αλλά και για παρακολούθηση των μετεωρολογικών συνθηκών προκειμένου να γίνεται πρόληψη ακραίων συνθηκών (π.χ. πολύ υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός, κτλ.).

Για την υλοποίηση της εγκατάστασης έγινε χρήση ενός κόμβου SynField X3, ενός μετεωρολογικού σταθμού Davis Vantage-Pro (περιλαμβάνει βροχόμετρο και αισθητήρες έντασης/κατεύθυνσης ανέμου, σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας) και δύο ολοκληρωμένους αισθητήρες εδάφους TEROS-12 της Meter Group που μετρούν την υγρασία τη θερμοκρασία και την ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους. H διασύνδεση του κόμβου γίνεται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και η τροφοδοσία του με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πλαίσιο.