Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ενός νέου συστήματος SynField σε ελαιώνα στα Πηγαϊδάκια του νομού Ηρακλείου.

Η εγκατάσταση αποτελείται από έναν μετεωρολογικό σταθμό - ο οποίος καταγράφει τις κλιματικές συνθήκες της θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας ατμόσφαιρας, την ένταση και κατεύθυνση ανέμου, το ύψος βροχής σε πραγματικό χρόνο - ένα ροόμετρο και έναν αισθητήρα πιέσεως. Οι αισθητήρες αυτοί συνδέονται στον κεντρικό SynField κόμβο Χ3, ο οποίος αποστέλλει τις μετρήσεις στη διαδικτυακή πλατφόρμα του SynField.

Ο παραγωγός έχει εγκαταστήσει συνολικά τρία συστήματα ευφυούς γεωργίας SynField και διαχείρισης άρδευσης σε διαφορετικά αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα στα Πηγαϊδάκια, περιλαμβάνοντας μετεωρολογικούς σταθμούς, αισθητήρες πίεσης, ροόμετρα, ηλεκτροβάνες και μια δεξαμενή νερού επιτυγχάνοντας εξ αποστάσεως παρακολούθηση των συνθηκών που επικρατούν στα αγροτεμάχια και αυτοματοποιημένη άρδευση σε αυτά.

Τα αγροτεμάχια βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και αρδεύονται από ένα ενιαίο δίκτυο άρδευσης. Μέσω της πλατφόρμας SynField και της αντίστοιχης εφαρμογής SynField για android/iOS συσκευές, ο παραγωγός χειρίζεται εξ αποστάσεως την άρδευση στα αγροτεμάχια του επιβλέποντας παράλληλα την πίεση και την ροή στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες πίεσης και ροής τόσο στον αγωγό που τροφοδοτεί την δεξαμενή με νερό όσο και στον αγωγό που φέρει το αρδευόμενο νερό στα αγροτεμάχια. Χάρη στο SynField o παραγωγός έχει την δυνατότητα να αρδεύει τις ελιές σε κάθε αγροτεμάχιο πλήρως αυτοματοποιημένα και εξ αποστάσεως ενεργοποιώντας / απενεργοποιώντας τις ηλεκτροβάνες που έχουν τοποθετηθεί στο καθένα ενώ επιβλέπει την διακύμανση της πιέσεως και ροής στο δίκτυο άρδευσης.

Ο κύριος Αριστείδης, ο παραγωγός, μας δήλωσε:
«Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος διότι με την χρήση της ολοκληρωμένης λύσης ευφυούς γεωργίας SynField μπορώ και αρδεύω εξ αποστάσεως τα αγροτεμάχια μου με αυτοματοποιημένο τρόπο επιτυγχάνοντας μείωση της ποσότητας νερού που καταναλώνω, μείωση του κόστους μετακίνησης και παράλληλα εξοικονόμηση χρόνου».