Εγκαταστάθηκαν 2 συστήματα ευφυούς γεωργίας SynField σε ελαιώνες μεγάλης έκτασης στον νομό Μεσσηνίας. Το ένα σύστημα τοποθετήθηκε στην περιοχή Αρσινόη και το δεύτερο στην περιοχή του Μελιγαλά. Τα συστήματα ευφυούς γεωργίας τοποθετήθηκαν σε αντιπροσωπευτικά σημεία ώστε να καταγράφουν τις περιβαλλοντικές και εδαφικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε αγρόκτημα.

 

Η κάθε εγκατάσταση περιλαμβάνει έναν μετεωρολογικό σταθμό Davis Vantage Pro2 ο οποίος καταγράφει τις περιβαλλοντικές συνθήκες της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και σχετικής υγρασίας, την ένταση και κατεύθυνση ανέμου, το ύψος βροχής σε πραγματικό χρόνο, έναν αισθητήρα εδάφους Meter Group Teros-12 που καταγράφει τη υγρασία, θερμοκρασία και ηλεκτρική αγωγιμότητα στο σημείο και στο βάθος που επιλέχθηκε, ένα πυρανόμετρο της Apogee που καταγράφει την ηλιακή ακτινοβολία και έναν αισθητήρα υγρασίας φυλλώματος Meter Group Phytos-31 που καταγράφει την υγρασία που διατηρούν στο φύλλωμά τους τα ελαιόδεντρα.

Οι παραπάνω αισθητήρες συνδέονται σε ένα κόμβο SynField Χ3 (έκδοση 2021), ο οποίος αποστέλλει περιοδικά τις μετρήσεις στη διαδικτυακή πλατφόρμα του SynField. Η αποστολή των δεδομένων προς την διαδικτυακή πλατφόρμα του SynField πραγματοποιείται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ενώ η τροφοδοσία των συστημάτων γίνεται μέσω ηλιακού συλλέκτη και επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

Χάρη στο SynField ο διαχειριστής των ελαιώνων έχει την δυνατότητα να παρατηρεί εξ΄ αποστάσεως τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτούς, να επιβλέπει την διακύμανση των μετρήσεων των αισθητήρων ως προς το χρόνο, να λαμβάνει αυτόματες ειδοποιήσεις στο κινητό του τηλέφωνο μέσω email ή/και SMS για γεγονότα που τον ενδιαφέρουν όπως για παράδειγμα πολύ υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία, παγετό, χαμηλή υγρασία εδάφους κ.α. Τέλος, ο διαχειριστής των αγροκτημάτων μπορεί να παρατηρεί την εξατμισοδιαπνοή, τις θερμοημέρες, το σημείο δρόσου ανά ελαιώνα.

SynField,

Το ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής γεωργίας.

.