Το SynPump αναβαθμίστηκε και ενσωματώνει τεχνολογία RFID. Το SynPump αποτελεί την καινοτόμο λύση της Synelixis για την διαχείριση και τον αυτοματοποιημένο έλεγχο κοινόχρηστων γεωτρήσεων. Το σύστημα επιτρέπει τον χρονοπρογραμματισμό της άρδευσης μεταξύ των δικαιούχων της γεώτρησης. Το SynPump αποτελείται από έναν κεντρικό κόμβο ο οποίος εγκαθίσταται εύκολα στον τόπο της γεώτρησης και επιτρέπει την επιτήρηση και τον απομακρυσμένο έλεγχο του αντλιοστασίου. Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να ορίσει για κάθε χρήστη εάν έχει δικαίωμα να εκκινήσει την αντλία καθώς και το χρονοδιάγραμμα χρήσης του. Η συσκευή είναι διασυνδεδεμένη με την διαδικτυακή πλατφόρμα του SynField που επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εγκατάστασης όπου και αν βρίσκεστε.  

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη κοινόχρηστη γεώτρηση τοπικά ή και απομακρυσμένα!

Η αναβαθμισμένη έκδοση του SynPump ενσωματώνει τεχνολογία RFID (ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων). Πλέον, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί την αντλία της κοινόχρηστης γεώτρησης, στο σημείο που έχει εγκατασταθεί το σύστημα SynPump, χρησιμοποιώντας μια ειδική μαγνητική κάρτα (τεχνολογίας RFID). Η κάρτα αυτή είναι  προσωπική και διαφορετική για κάθε δικαιούχο. Έτσι, μόνο τα άτομα που έχει ορίσει ο διαχειριστής μπορούν να ενεργοποιήσουν την γεώτρηση.

Επίσης, ο χρήστης του συστήματος μπορεί να ενεργοποιήσει τη γεώτρηση και απομακρυσμένα, με χρήση της εφαρμογής SynField Water Management για κινητά τηλέφωνα. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε για να είναι ιδιαίτερα απλή και εύκολη στη χρήση. Έτσι, ο δικαιούχος μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την αντλία, από το κινητό ή τον υπολογιστή του, με το πάτημα ενός κουμπιού. Το σύστημα ευφυούς γεωργίας SynField ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής έχοντας ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ευφυούς γεωργίας.Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες του SynPump εδώ.

Απομακρυσμένος έλεγχος αντλιοστασίου μέσω της εφαρμογής SynField Water Management για κινητά τηλέφωνα