Το σύστημα ευφυούς γεωργίας SynField τοποθετήθηκε σε καλλιέργεια, στα περίχωρα της πόλης Zalenieki της Λετονίας. H εγκατάσταση περιλαμβάνει, ένα μετεωρολογικό σταθμό, ο οποίος καταγράφει τις κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασία αέρα, σχετικής υγρασίας, ένταση και κατεύθυνση ανέμου, ύψος βροχής), καθώς και έναν αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας εδάφους. Έτσι, το SynField παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των  περιβαλλοντικών και εδαφολογικών συνθηκών που επικρατούν στην επιλεγμένη περιοχή. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες αποστέλλονται περιοδικά στη διαδικτυακή πλατφόρμα του SynField, όπου ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να παρατηρεί και να επιβλέπει απομακρυσμένα τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, όποτε θέλει, από όπου και αν βρίσκεται.

Τα συστήματα ευφυούς γεωργίας SynField έχουν ήδη εγκατασταθεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες όπως, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Δανία, Φιλανδία και Σερβία, ενώ αναμένεται να προστεθούν κι άλλα, στο άμεσο μέλλον. Το δίκτυο του SynField επεκτείνεται συνεχώς, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αφρική.