Στα πλαίσια σύμπραξης επιχειρήσεων πρόκειται να γίνουν 2 μεγάλες εγκαταστάσεις συστημάτων ευφυούς άρδευσης και επίβλεψης πάρκων SynField στον Βόλο. Τα συστήματα απομακρυσμένης άρδευσης και ελέγχου χώρων πρασίνου θα τοποθετηθούν σε δύο διαφορετικά σημεία. Η πρώτη εγκατάσταση θα γίνει σε πάρκο επί της πλατείας Ρήγα Φεραίου και η δεύτερη στην περιοχή ‘Άναυρος’. Συνολικά θα τοποθετηθούν 5 κεντρικοί κόμβοι SynField  Χ5 και 36 ασύρματοι περιφερειακοί κόμβοι SynOdos, με σκοπό να καταστήσουν τα πάρκα αυτά ‘έξυπνα΄.

Σε κάθε πάρκο  η εγκατάσταση SynField είναι πλήρης και αποτελείται από κεντρικούς κόμβους SynField X5 και πολυάριθμους ασύρματούς περιφερειακούς SynOdos δημιουργώντας έτσι ένα εκτεταμένο δίκτυο έξυπνων συσκευών SynField που καλύπτουν αποτελεσματικά όλη την έκταση του χώρου πρασίνου.

Στο δίκτυο έξυπνων συσκευών SynField θα συνδεθούν πλήθος από αισθητήρες, τόσο για την παρακολούθηση των κλιματολογικών και εδαφολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, όσο και τον απομακρυσμένο έλεγχο του δικτύου νερού. Πιο αναλυτικά, η κάθε εγκατάσταση θα περιλαμβάνει, μετεωρολογικό σταθμό, ο οποίος καταγράφει τις κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασία αέρα, σχετικής υγρασίας, ένταση και κατεύθυνση ανέμου, ύψος βροχής), καθώς και αισθητήρες που συλλέγουν εδαφολογικά δεδομένα (θερμοκρασίας, υγρασίας εδάφους και ηλεκτρική αγωγιμότητα). Επίσης, θα τοποθετηθούν αισθητήρες πίεσης νερού με σκοπό την επίβλεψη της κατάστασης του δικτύου νερού, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός ηλεκτροβανών που θα δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και αυτοματοποίησης της άρδευσης.  

Ενδεικτικής εγκατάστασης – υλικοτεχνικού εξοπλισμού του συστήματος SynField

Το πραγματικά καινοτόμο χαρακτηριστικό του SynField είναι ότι δεν προσφέρει απλά και μόνο απομακρυσμένη παρακολούθηση μικρο-κλιματικών, περιβαλλοντικών και εδαφολογικών συνθηκών και υπολογισμό του νερού άρδευσης με τη μορφή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά αυτοματοποιεί στην πράξη την όλη διαδικασία άρδευσης έξυπνων πάρκων και προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο των συστημάτων. Επιπλέον είναι σε θέση να επιβλέπει το δίκτυο άρδευσης και προειδοποιεί για πιθανές διαρροές.

Ο Νίκος Νικολάκης, Διευθύνων σύμβουλος της Synelixis, δήλωσε:

«Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους καθώς βλέπουμε τις  καινοτόμες λύσεις ευφυούς άρδευσης και απομακρυσμένη διαχείριση χώρων πρασίνου που έχουμε εξελίξει να υιοθετούνται σε ολοένα και περισσότερες πόλεις στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Επίσης, μας χαροποιεί και μας γεμίζει ικανοποίηση το γεγονός ότι συμβάλλουμε και εμείς τόσο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς το SynField προσφέρει ουσιαστική εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, περιορίζοντας σημαντικά τη σπατάλη του νερού.»