Το σύστημα έξυπνης γεωργίας SynField εγκαταστάθηκε σε ελαιώνα 6 εκταρίων, που φέρει 800 δέντρα, στη Χώρα Μεσσηνίας.

Το SynField ελέγχει την αντλία βαθέων υποβρύχιων φρεατίων και 2 ηλεκτροβάνες 3 “ενώ φέρει επίσης τους ακόλουθους αισθητήρες: 1 αισθητήρα πίεσης νερού (10 bar), 2 αισθητήρες υγρασίας εδάφους (ογκομετρική περιεκτικότητα σε νερό), αισθητήρα βροχόπτωσης, αισθητήρα ανέμου, κατεύθυνσης ανέμου, θερμοκρασίας περιβάλλοντος και σχετικής υγρασίας.

Το SynField έχει εισέλθει δυναμικά στην αγορά της έξυπνης γεωγίας, ως μια νέα καινοτόμος λύση που επιτρέπει παρακολούθηση της παταγωγής, διαχείριση αυτομτισμών και ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να εγγραφείτε στην υπηρεσία SynField εδώ.