Το SynField εγκαταστάθηκε στο Novi Sad, προσθέτωντας τη Serbia στη λίστα με τις χώρες στις οποίες έχει επεκταθεί.

Σε συνεργασία με τη  BioSense, 2 κεντρικοί κόμβοι SynField (SF-HN) και 2 περιφεριακοί κόμβοι(SF-PN), που υποστηρίζουν 2 μεταιωρολογικούς σταθμούς Davis (SF-WS-02) και 4 αιασθητήρες υγρασίας εδάφους (SF-SM-03), μαζί με 7 Rainvent υγρασίς εδάφους εγκαταστάθηκαν στο Novi Sad της Σερβίας.  Οι εγκαταστάσεις είναι μέρος των πειραματικών εφαρμογών του έργου H2020 DIATOMIC και καλύπτουν περιοχή μεγαλύτερη των 60.000 m2 , μετρώντας μικροκλιματικές παραμέτρους, υγρασία εδάφους και επίπεδα Αζώτου.

Οι ακόλουθες εικόνες δείχνουν τιμές του δείκτη  Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) όπως απεικονίζονται στην πλατφόρμα SynField.

Απεικόνιση τιμών του NDVI για τον Αγρό-6820 στο Novi Sad

 

Απεικόνιση τιμών του NDVI για τον Αγρό-6820 στο Novi Sad

 

Απεικόνιση τιμών του NDVI για τον Αγρό-6820 στο Novi Sad