Η νέα αποστολή συσκευών και εξοπλισμού ευφυούς γεωργίας SynField είναι έτοιμη. Πρόκειται για συστήματα ευφυούς γεωργίας που θα εγκατασταθούν σε 6 Αφρικανικές χώρες. Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις SynField θα γίνουν σε Καμερούν, Ουγκάντα, Νιγηρία, Αιθιοπία, Ρουάντα και Κένυα.

Συνολικά, θα αποσταλούν 17 συσκευές SynField: 10 κεντρικοί κόμβοι SynField  Χ5, 5 συσκευές SynAir για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών της ποιότητας του αέρα, και 2 συσκευές SynWater για την μέτρηση των χαρακτηριστικών της ποιότητας του νερού.

Στους κεντρικούς κόμβους SynField θα συνδεθεί πλήθος αισθητήρων όπως μετεωρολογικοί σταθμοί, αισθητήρες ηλιακής ακτινοβολίας, αισθητήρες υγρασίας και ηλεκτρικής αγωγιμότητας εδάφους. Έτσι, το SynField θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των  περιβαλλοντικών και εδαφολογικών συνθηκών που επικρατούν στις επιλεγμένες περιοχές.

Οι συσκευές SynWater είναι διαμορφωμένες κατάλληλα ώστε να μετρούν με ακρίβεια θερμοκρασία, PH, δυναμικό μείωσης οξείδωσης (ORP), διαλυμένο οξυγόνο  (DO) και ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC).  Τέλος, στις συσκευές SynAir έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες που επιτρέπουν τη μέτρηση θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, βαρομετρικής πίεσης, Αμμωνίας (NH3), αιωρούμενων σωματιδίων (PM) και διοξείδιού του άνθρακα (CO2).

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες των συσκευών, αποστέλλονται περιοδικά στη διαδικτυακή πλατφόρμα του SynField, όπου ο διαχειριστής μπορεί να έχει πρόσβαση, όποτε θέλει, από όπου και αν βρίσκεται. Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας SynField, ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις ώστε να ενημερώνεται για κρίσιμα γεγονότα. Το SynField παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγροκαλλιέργειας, της υδατοκαλλιέργειας και της κτηνοτροφίας.

Κεντρικοί κόμβοι SynField, συσκευές SynAir και SynWater

Κεντρικός κόμβος SynField X5 και συσκευή SynWater
Κεντρικός κόμβος SynField X5 και συσκευή SynAir